Kolejna aktualność

PROSUMENT – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

Celem programu jest uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepłą i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.
    

Główne założenia programu dla instalacji fotowoltaicznych:

 • Maksymalna kwota pożyczki dla osób fizycznych wynosi 100 000 zł w tym 40 000 dotacji,
 • Maksymalna kwota pożyczki dla samorządów i wspólnot mieszkaniowych wynosi 300 000 zł w tym 40% dotacji,
 • Pożyczka udzielana jest łącznie z dotacją,
 • Oprocentowanie w skali roku wynosi 1%,
 • Maksymalny okres finansowania pożyczką wynosi 15 lat od daty zawarcia z beneficjentem umowy o dofinansowanie

Jakich instalacji dotyczy program:

 • Instalacje fotowoltaiczne (produkcja pradu na własne potrzeby i odsprzedaż operatorom)
 • Turbiny wiatrowe (produkcja pradu na własne potrzeby i odsprzedaż operatorom)
 • Pompy ciepła
 • Kolektory słoneczne
 • Piece na biomasę

Zapewniamy:

 • Fachową i kompleksową pomoc w doborze odpowiedniego systemu
 • Wykonujemy wnioski dla programu Prosument
 • Zapewniamy montaż oraz udzielamy gwarancji na wykonane usługi łacznie z serwisem.
 • W przypadku instalacji elektrycznych wykonujemy zgłoszenie instalacji do operatora energetycznego.

W celu uzyskania większej ilości informacji.

Kontakt:

tel: 603-594-359

oszczędność prądu